ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ
Νεροχύτες συνθετικοί
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Νεροχύτης Ν. 300 (117Χ50cm)

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 80 εκ. βάθος γούρνας 19εκ. Αντιστρεφόμενος..

Νεροχύτης Ν. 301 (97Χ50cm)

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 60 εκ. Βάθος γούρνας 19εκ. Αντιστρεφόμενος..

Νεροχύτης Ν. 302 (96Χ51cm)

Εντοιχίζεται σε γωνιακό ερμάριο 60 εκ. βάθος γούρνας 18,5εκ...

Νεροχύτης Ν. 303 (97Χ51cm)

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 100 εκ. Βάθος γούρνας 19εκ...

Νεροχύτης Ν. 304 (96Χ51cm)

 Εντοιχίζεται σε ερμάριο 80 εκ. βάθος γούρνας 22εκ. Αντιστρεφόμενος..

Νεροχύτης Ν. 305 (96Χ51cm)

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 100 εκ. Βάθος γούρνας 22.5εκ , Αντιστρεφόμενος..

Νεροχύτης Ν. 306 (96Χ51cm)

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 60 εκ. Βάθος γούρνας 22εκ. Αντιστρεφόμενος..

Νεροχύτης Ν. 307 (92Χ51cm)

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 100 εκ. , Βάθος γούρνας 23εκ. , Αντιστρεφόμενος, Υποκαθήμενος..

Νεροχύτης Ν. 309 (97Χ51cm)

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 60 εκ. , Βάθος γούρνας 22εκ. , Αντιστρεφόμενος..

Νεροχύτης Ν. 310 (83Χ83Χ50cm)

Εντοιχίζεται σε γωνιακό ερμάριο 90 εκ. Βάθος γούρνας 22εκ...

Νεροχύτης Ν. 311 (120Χ51cm)

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 90 εκ. , Βάθος γούρνας 22εκ. , Αντιστρεφόμενος..

Νεροχύτης Ν. 312 (82Χ50cm)

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 80 εκ. , Βάθος γούρνας 18εκ. , Αντιστρεφόμενος..

Νεροχύτης Ν. 313 (58Χ50cm)

Εντοιχίζεται σε ερμάριο 60 εκ. , Βάθος γούρνας 22εκ...

Νεροχύτης Ν. 314 (60Χ51cm)

Εντοιχίζεται σε ερμαριο 60 εκ. Βάθος γούρνας 22εκ. , Αντιστρεφόμενος..