ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
Το υπόστρωμα δαπέδων χρησιμοποιείται σε δάπεδα laminate και καλύπτει εσωτερικά δωμάτια και όλους τους χώρους του σπιτιού.Επίσης είναι ιδιαίτερα μονωτικό αντιθορυβικό και διατηρεί τη θερμοκρασία του χώρου.Είναι 2 mm πάχος και το μήκος των ρολλών είναι 26m2.Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορεί το δάπεδο να υπομείνει συνθήκες θέρμανσης και ψύξης. Η θερμοκρασία της επιφάνειας του δαπέδου πρέπει να είναι το ελάχιστο 15°C.Για τη δημιουργία επένδυσης δαπέδου με αποτέλεσμα την αποφυγή υγρασίας, πρέπει να τοποθετηθεί ενα λεπτό στρώμα2mm PE από κάτω.
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Υπόστρωμα Δαπέδων

Το υπόστρωμα δαπέδων Plastocell χρησιμοποιείται σαν υπόστρωμα σε δάπεδα Laminate και είναι εύκολο ..

Από 0,38€
- 0,50€