Ταινία συσκεύασιας Καφέ

Ταινία συσκεύασιας Καφέ

Ταινία συσκευασίας χρώματος καφέ, εξαιρετικής αντοχής σε δύο διαστάσεις, 36mmΧ60m και 48mmΧ60m

Περιγραφή Ποσότητα
Ταινία 36mmΧ60m
Κωδικός: 010057
Ταινία 48mmX60m
Κωδικός: 010015