Αεροφοάμ Συσκευασίας

Αεροφοάμ Συσκευασίας

Εύκολο στην χρήση, ελαστικό, σύγχρονο. Το αεροφοάμ συσκευασίας χρησιμοποιείται για την συσκευασία μεγάλου φάσματος προϊόντων.Eίναι κατάλληλο για φρεσκοβαμμένες επιφάνειες.Θα το βρείτε στο κατάστημα μας σε τρεις διαστάσεις, 1Χ100m, 1,2Χ100m και 1,5Χ100m.

Περιγραφή Ποσότητα
Αεροφοάμ 1Χ100m
Κωδικός: 010297
Αεροφοάμ 1,2Χ100m
Κωδικός: 010294
Αεροφοάμ 1,5Χ100m
Κωδικός: 010295